Sor, Araştır, Bilgilen: Sanat

"Sor, Araştır, Bilgilen", lise eğitim sisteminde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmış 17' Yaz, 18' Kış, 18' Yaz ve 19' Yaz dönemlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uygulanmış ve başarıya ulaşmış bir programdır.

Sor, Araştır, Bilgilen programlarına liselerin 9., 10. ve 11. Sınıflarını bitirmiş bilime veya sanata ilgi duyan her öğrenci katılabilir. 

SAB Sanat

SAB Sanat programının ana amacı, sanata ilgi duyan öğrencilerin kendi özgün yaratma yeteneklerini keşfetmeleri, yeteneklerini uygulamaya geçirebilmeleri, kendilerine uygun metodları keşfedip sanatta üretici bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

Başvuran öğrenciler arasından 15 kişi seçilir. Katılımcılar hayal güçlerini kullanarak her gün bir yaratımda bulunur ve program sonunda bu süreçte deneyimlediklerini sergileyecekleri performanslar gerçekleştirirler.

 

Katılımcılar yaratıcı düşünmeyi, bunun nasıl alışkanlık haline getirilebileceğini ve kendilerini sanatla ifade edebilmeyi deneyimler. Program boyunca katılımcılara yetkin kılavuzlar eşlik eder.

Bölüm Tanıtımları:

Bölümlerinde başarılı ve projeler yapan üniversite öğrencileri tarafından üniversitedeki bölümlerin ayrıntılı tanıtımları yapılmaktadır. Böylece başarısızlığın en büyük sebebi olan yanlış meslek seçiminin önüne geçmek isteyen Bilgi BİLSEV, bu zamana kadar bölüm tanıtımları sayesinde birçok öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmuştur.

SAB Sanat Atölyeleri:


SAB Sanat Atölyeleri yetkin kılavuzlar tarafından verilir ve atölyeler BİLSEV ekinine (kültürüne) sahiptir.

© 2020 Bilgi Bilim Sanat Ekini ve Eğitimi Kulübü