top of page

Sor, Araştır, Bilgilen: Sanat

"Sor, Araştır, Bilgilen", lise eğitim sisteminde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmış 17' Yaz, 18' Kış, 18' Yaz ve 19' Yaz dönemlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uygulanmış ve başarıya ulaşmış bir programdır.

Sor, Araştır, Bilgilen programlarına liselerin 9., 10. ve 11. Sınıflarını bitirmiş bilime veya sanata ilgi duyan her öğrenci katılabilir. 

SAB Sanat

SAB Sanat programının ana amacı, sanata ilgi duyan öğrencilerin kendi özgün yaratma yeteneklerini keşfetmeleri, yeteneklerini uygulamaya geçirebilmeleri, kendilerine uygun metodları keşfedip sanatta üretici bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

SAB Sanat Atölyeleri:


SAB Sanat Atölyeleri yetkin kılavuzlar tarafından verilir ve atölyeler BİLSEV ekinine (kültürüne) sahiptir.

bottom of page