top of page

Sor, Araştır, Bilgilen: Bilim

"Sor, Araştır, Bilgilen", lise eğitim sisteminde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmış 17' Yaz, 18' Kış, 18' Yaz ve 19' Yaz dönemlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uygulanmış ve başarıya ulaşmış bir programdır.

Sor, Araştır, Bilgilen programlarına liselerin 9., 10. ve 11. Sınıflarını bitirmiş bilime veya sanata ilgi duyan her öğrenci katılabilir. 

SAB Bilim

Programının ana amacı, katılımcıların olaylara yaklaşırken daha fazla soru sorabilmeleri, bu sorulara kendi kendilerine cevap ararken doğru bir şekilde araştırma yapabilmeleri ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde yorum yapabilen bireyler haline gelebilmelerini sağlamaktır. SAB Bilim Atölyeleri:


SAB Bilim Atölyeleri yetkin kılavuzlar tarafından verilir ve atölyeler BİLSEV ekinine (kültürüne) sahiptir.


Program sırasında SAB Bilim katılımcılarının SAB Sanat Atölyelerine de katılabilmesi gözetilmektedir.


Katılımcılar, üniversitemizin laboratuvarlarını gezme fırsatı bularak ve yapılan deneyleri yakından gözlemleyebilmektedir.

78708817_581797552571138_613492943447549
bottom of page