Sor, Araştır, Bilgilen: Bilim

"Sor, Araştır, Bilgilen", lise eğitim sisteminde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmış 17' Yaz, 18' Kış, 18' Yaz ve 19' Yaz dönemlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uygulanmış ve başarıya ulaşmış bir programdır.

Sor, Araştır, Bilgilen programlarına liselerin 9., 10. ve 11. Sınıflarını bitirmiş bilime veya sanata ilgi duyan her öğrenci katılabilir. 

SAB Bilim

Programının ana amacı, katılımcıların olaylara yaklaşırken daha fazla soru sorabilmeleri, bu sorulara kendi kendilerine cevap ararken doğru bir şekilde araştırma yapabilmeleri ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde yorum yapabilen bireyler haline gelebilmelerini sağlamaktır. 


Başvuranlar arasından 30 kişi seçilir. Programda, katılımcılar üç-dört kişilik gruplara ayrılarak projeler seçer, 2 hafta sonunda bu projeleri tamamlamaları beklenir. Bu süreçte katılımcılar, bir proje yapımı sırasında yaşanan aşamaları tecrübe eder ve kendi başlarına deneyimler; katılımcılara yetkin kılavuzlar eşlik eder. 


Programda verilen projeler, 2 hafta içinde bitirilebilecek büyüklüktedir.

Bölüm Tanıtımları:

Bölümlerinde başarılı ve projeler yapan üniversite öğrencileri tarafından üniversitedeki bölümlerin ayrıntılı tanıtımları yapılmaktadır. Böylece başarısızlığın en büyük sebebi olan yanlış meslek seçiminin önüne geçmek isteyen Bilgi BİLSEV, bu zamana kadar bölüm tanıtımları sayesinde birçok öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmuştur.

SAB Bilim Atölyeleri:


SAB Bilim Atölyeleri yetkin kılavuzlar tarafından verilir ve atölyeler BİLSEV ekinine (kültürüne) sahiptir.


Program sırasında SAB Bilim katılımcılarının SAB Sanat Atölyelerine de katılabilmesi gözetilmektedir.


Katılımcılar, üniversitemizin laboratuvarlarını gezme fırsatı bularak ve yapılan deneyleri yakından gözlemleyebilmektedir.

© 2020 Bilgi Bilim Sanat Ekini ve Eğitimi Kulübü