Müon Algıcı Nasıl Çalışır?

Basit bir moon algıcı olan bulut odası; aşırı doymuş  gaz,  kolay buharlaşma için %90'dan daha yüksek saflıkta izopropil alkol, kuru buzla sürekli soğuk tutulan metal plakadan oluşur. Alkol buharı aşağı inip soğuk metal plakayla temas ettiğinde soğur. Metalin hemen üstünde bulunan alanda alkolun çoğu yoğuşmamış alkol olarak bulunur. Sonuç olarak aşırı doymuş buhar yoğunlaşma seviyesine yaklaşır. Yüklü bir parçacık(mesela alfa, beta veya moon) bu aşırı doymuş buhardan geçerken bu buhar moleküllerini iyonize eder. Bunun sonucunda oluşan iyonlar, yoğunlaşmış çekirdekler gibi davranır, çevresindeki buhar molekülleri yoğunlaşır ve sis oluşur.  Bu sisin oluşma nedeni buharın yoğunlaşma noktasında olmasıdır. Yüksek enerjili yüklü parçacık aşırı doymuş alkol buharının içinden geçerken bir çok iyonu geçtikleri yol boyunca oluşturmuş olur ve arkalarında sis şeklinde iz bırakırlar.

Peki Müonları Nasıl Oluşturacağız?

Güneş sisteminden gelen kozmik ışınlar son derece yüksek enerjilidir. Genellikle yüksek enerjili proton ve atomik çekirdeklerden oluşurlar. Bu kozmik ışınlar dünyanın atmosferine girdiklerinde çeşitli atom veya moleküllerle çarpışırlar. Bu çarpışmalar sonucu genellikle nötronlar ve pozitif veya negatif yüklü piyonlar ve kanlar oluşur. Bunlardan bazıları müonlara bozunurlar. Bu müonlarsa dünyanın yeryüzüne kadar ulaşabilirler. İşte biz bu müonları yapacağımız alıçta gözlemlemeye çalışacağız.

Hangi İzleri Müonların Bıraktığını Nasıl Anlayacağız?

Çevremizde birçok parçacık bulunduğu için bizim algılımızda da birçok parçacık iz bırakabilir. Bu yüzden hangi parçacığın hangi izi bıraktığını anlamak için çizdikleri yollara bakmamız gerekiyor!

Müonlar her zaman uzun ve düz bir iz bırakırlar! 

 

 

TAKIM ÜYELERİ

Fatma Aleyna Faruzlu

Elif Çeltik

Aleyna Nur Öztürk

Nehir Altun

  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah Heyecan Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah YouTube Simgesi